Psichologinės konsultacijos,

individuali psichoterapija suaugusiems.

Sveiki atvykę

22-11-19-2

Esu psichologė psichoterapeutė Eglė Domarkienė. Įvairius psichologinius sunkumus padedu įveikti taikydama psichologinį konsultavimą arba psichoterapiją – tai pagalbos būdai žmonėms, kurie jau kurį laiką jaučiasi „įstrigę“ savo sunkumuose ir neranda tinkamos išeities. Kartais gali prireikti ir „žvilgsnio iš šalies“, gilinančio supratimą apie savo vidinį pasaulį, sunkumų kilmę ir turimus resursus jiems įveikti – tad išeities kviečiu ieškoti kartu.

Kada kreiptis?

Psichologo paslaugos gali būti reikalingos, jeigu:

  •  Vargina depresija, liūdesys, gyvenimas atrodo prarandantis prasmę.
  •  Vargina nerimas, turite įvairių baimių, fobijų, patiriate panikos atakas.
  •  Tarpasmeniniai santykiai dažnai nuvilia, kelia įtampą ar kitus stiprius jausmus, su kuriais sunku susitvarkyti.
  •  Sunku adaptuotis prie gyvenimo pokyčių (tai gali būti artimojo netektis, skyrybos, darbo praradimas (galbūt ir  trokštamo darbo gavimas!), gyvenamosios vietos keitimas, kūdikio atėjimas į šeimą ir pan.).
  •  Norite geriau pažinti save (atrasti savo resursus ir lengviau priimti savo ribotumus, kurių turime kiekvienas).

Konsultuoti psichologas gali dėl įvairių, galbūt aukščiau ir nepaminėtų sunkumų. Kreipkitės, ir pirmo susitikimo metu aptarsime Jūsų patiriamus sunkumus, lūkesčius psichologiniam ar psichoterapiniam darbui ir tinkamiausias pagalbos galimybes.

Psichologo konsultacija: susitikimas trunka 50 min.

 Psichologinis konsultavimas, psichoterapija

 

Apie ką yra psichologinės konsultacijos/ psichoterapija?

Laikausi požiūrio, kad bazinis žmogaus jausmas apie pasaulį susiformuoja labai anksti, žmogui tik vystantis, o užaugus problemų atsiranda tada, kai mūsų aplinka pasikeičia, o požiūris į pasaulį nepakinta. Liekame įsikibę į senuosius elgesio būdus, kurie naujoms situacijoms jau nebetinka. Čia gali padėti psichologas – nuodugniai išsiaiškinti, kaip turimos nuostatos daro įtaką Jūsų savijautai, santykiams bei priimamiems sprendimams ir kartu su Jumis ieškoti naujų būdų sunkumams spręsti. Psichologas prie Jūsų vidinio pasaulio prisiliečia tiek, kiek Jūs jam leidžiate – paiso Jūsų tempo, gerbia Jūsų atvirumą, klausosi, išgirsta. Tapti iš tiesų atviru su kitu žmogumi ir iki galo nuoširdžiu su savimi, gali būti ilgas ir sunkus kelias, tačiau tai investicija į save – laisvesnį, autentiškesnį, sąmoningesnį.

Koks būtų geras psichologas arba geras psichoterapeutas?

Pirmiausia, turintis tinkamą išsilavinimą. Psichologus Lietuvoje ruošia keli universitetai, o psichoterapeutu gali tapti jau bazinį išsilavinimą turintis žmogus (dažniausiai tai bus psichologiją arba mediciną baigęs asmuo).  Psichoterapija studijuojama podiplominėse studijose, ji gali būti įvairių krypčių: psichoanalitinė, psichodinaminė, kognityvinė, geštalto, egzistencinė, analitinė Jungo ir kt. Kitas dalykas, į kurį verta atkreipti dėmesį – kaip jaučiatės su savo psichologu ar psichoterapeutu. Svarbu, kad galėtumėte juo pasitikėti ir jaustumėtės pakankamai saugiai. Jei yra kitaip, pabandykite tai aptarti kartu – galbūt padarysite svarbių įžvalgų apie savo santykius su kitais, o galbūt apsispręsite ieškoti kito psichologo.

Kas vyksta susitikimų metu?

Susitikimai paprastai vyksta kartą per savaitę, jų trukmė 50 min. Pokalbio metu gilinamasi į klientui aktualias problemas, siekiant jo patyrime pastebėti pasikartojimus. Kiekvienas iš mūsų turi įprastus ir sau būdingus elgesio ar mąstymo būdus, kurie ne visada mums padeda sėkmingai funkcionuoti kasdienybėje (pvz., kelia sunkumų santykiuose, ar sąlygoja sunkių jausmų atsiradimą, su kuriais sunku susitvarkyti – nerimą, prislėgtumą ir kt.). Pirmoji konsultacijų užduotis – atpažinti minėtus pasikartojimus. Antroji – ieškoti naujų būdų senoms problemoms spręsti. Ką daro klientas? Darbo metu svarbiausia yra kliento atvirumas ir noras tyrinėti tai, kas vyksta jo viduje. Klientas yra skatinamas sakyti viską, kas ateina į galvą (tai gali būti sapnai, prisiminimai, kasdieniai įvykiai, ateities planai ir t.t.). Toks bendravimo būdas padeda specialistui ir klientui pasiekti svarbią „medžiagą“, kuri ir yra tyrinėjama psichologinių konsultacijų arba psichoterapijos metu.    

Ką daro psichologas/ psichoterapeutas?

Pokalbio metu psichologas/ psichoterapeutas įdėmiai Jūsų klausosi ir kartkartėmis užduoda klausimus ar išsako komentarus. Siekiama parodyti žmogui tai, ko jis pats savyje nepastebi – gal tai prieštaravimas tarp žodžių ir veiksmų, gal koks nepastebimas lūkestis kitų atžvilgiu, o gal jausmas, kurio iki šiol savyje neatpažinote, nors ilgai ir sunkiai nešiojotės savyje.

Kodėl psichologas/ psichoterapeutas vis atkreipia dėmesį į savo ir kliento santykį?

Santykiai su specialistu yra atspindys to, kaip mes kuriame santykius su kitais svarbiais žmonėmis savo gyvenime. Klientas, tiek gyvendamas savo gyvenimą, tiek būdamas pas specialistą kabinete, yra tas pats žmogus. Todėl į šį santykį jis neišvengiamai atneša savo nuostatas, vertybes ir ankstesnių santykių patirtį. Tuo tarpu psichologas/ psichoterapeutas siekia būti neutralus (suteikia labai nedaug asmeninės informacijos apie save, nesidalina savo patyrimu), taip sudarydamas galimybę išryškėti kliento asmeniniam patyrimui. Tyrinėdami šį santykį turime puikią galimybę „gyvai“ stebėti, kokie yra įprasti kliento buvimo santykiuose būdai. Trumpiau tariant – ir šiame santykyje neišvengiamai atsispindi pasikartojimai, kuriuos ir siekiame atpažinti.   

Kiek laiko trunka psichologinis konsultavimas/ psichoterapija?

Dažniausiai darbas neturi tikslios, iš anksto numatytos pabaigos ir yra baigiamas tada, kai klientas pasiekia darbo pradžioje išsikeltų tikslų. Psichologinis konsultavimas paprastai yra trumpesnis, nes daugiau orientuojamasi į vieną konkrečią problemą. Jis gali trukti maždaug pusmetį ar metus. Tuo tarpu psichoterapija yra orientuota į asmenybės pokyčius, kuriems gali prireikti nemažai laiko. Todėl čia trukmė jau gali būti skaičiuojama metais.

Psichologas Vilniuje: individualios psichologinės konsultacijos teikiamos žmonėms, turintiems įvairių emocinių sunkumų.

Apie mane

Darbo patirtis:

2013 –  dabar privati praktika.

2019 –  2023 psichologė – psichoterapeutė, VšĮ „Centro poliklinika“.

2012 –  2018 medicinos psichologė, Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė.

Išsilavinimas:

2012 – 2018 Podiplominės individualios psichodinaminės psichoterapijos studijos, VU.

2010 – 2012  Klinikinės psichologijos magistras, VU.

2006 – 2010  Psichologijos bakalauras, VU.

Narystės:

Esu Lietuvos psichoanalizės draugijos narė.

Darbe vadovaujuosi profesiniais etikos kodeksais:

http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=104&lng=lt

http://psichoterapija.org/etikos-kodeksas

Skaityti pranešimai:

„Konfliktai ir jų sprendimo būdai organizacijos komandoje“. RVPL, 2014 m.

Nuolat gilinu savo žinias įvairiuose mokymuose ir konferencijose:

2019 m. LpaD klinikinis seminaras „Žmonės ir ne tik: klinikinė namų, gyvūnų, daiktų, laiko, erdvės, pinigų mirties ir Dievo reikšmė“

2019 m. LKTD ir LpaD seminaras „Priklausomybė nuo alkoholio kaip kasdienybės fenomenas“

2018 m. LpaD seminaras „Naujosios PAM ir kopriklausomybės teoriniai bei praktiniai aspektai“

2018 m. LGPC mokymai „Koordinuotas tarpinstitucinis atsakas į smurtą artimoje aplinkoje“

2018 m. VU 3-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija

2018 m. VU „Bendradarbiavimu grįsto savižudybės rizikos vertinimo ir valdymo (CAMS) metodo mokymai

2018 m. KPPSD, VPaD ir LpaD konferencija „Angelai ir demonai: vitalinės galios ar jų tramdytojai“

2017 m. VU ir LPD konferencija „Psichodinaminė psichoterapija XXI amžiuje“

2017 m. VU ir VPSC 2-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija

2016 m. LPaD konferencija „Išgyvenimas psichoterapijoje“

2016 m. LPaD ir VU konferencija „Asmenybės sutrikimų gydymas“

2015 m. Lietuvos psichologų kongresas „Ieškoti, atrasti, dalintis“

2015 m. VI-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija

2015 m. LPaD seminaras „Normalus seksualumo vystymasis. Homoseksualumo raida. Sadomazochizmo raida“

2014 m. LPaD ir VU konferencija „Psichikos sveikata: norma ir patologija. Asmenybės tipai ir sutrikimai“

2014 m. V-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija

2013 m. Suaugusiųjų inteleto vertinimas WAIS –III ir WASI skalėmis

2012 m. LPD ir VU konferencija „Psichoterapeuto kelias“

2012 m. VPD konferencija „Meilė ir neapykanta psichoanalizėje“

2012 m. LPaD ir VU konferencija „Psichoterapinis gydymas žvelgiant pro mikroskopą: mokantis iš empirinių tyrimų ir klinikinės praktikos“

2012 m. III-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija

2011 m. VU konferencija „Traumų psichologija: veiksmingi pagalbos būdai“

2011 m. VU, LPS, RVPL konferencija „Klinikinis psichologinis vertinimas Lietuvoje: problemos ir galimybės“

2009 m. KMU „Šiuolaikinė šizofrenijos ir psichozių psichoterapija: kognityvinės ir elgesio terapijos galimybės“

2004 m. PVC mokymai „Savanoriško darbo su vaikais pagrindai Big Brothers Big Sisters programoje“

Naudingos nuorodos

Nemokama emocinė parama telefonu: www.jaunimolinija.lt

Nemokama trumpalaikė psichologinė pagalba: www.krizesiveikimas.lt

Draugai: 

Psichologas Vilniuje http://www.slaminskas.lt/

http://psichoterapijos-paslaugos.lt/

Kontaktai

Psichologas Vilniuje:

Eglė Domarkienė

J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius

Mob. tel. +370 678 25669 (d.d. 9-18 val.)  | El. paštas: egle.domarkiene@gmail.com