Eglė Domarkienė
Psichologinės konsultacijos Vilniuje


Kada kreiptis?

Psichologo paslaugos gali būti reikalingos, jeigu:

  •  Vargina depresija, liūdesys, gyvenimas atrodo prarandantis prasmę.
  •  Dažnai nerimaujate, turite įvairių baimių ir fobijų.
  •  Tarpasmeniniai santykiai dažnai nuvilia, kelia įtampą ar kitus stiprius jausmus, su kuriais sunku susitvarkyti.
  •  Sunku adaptuotis prie gyvenimo pokyčių (tai gali būti artimojo netektis, skyrybos, darbo praradimas (galbūt ir  trokštamo darbo gavimas!), gyvenamosios vietos keitimas, kūdikio atėjimas į šeimą ir pan.).                
  •  Norite geriau pažinti save (atrasti savo resursus ir lengviau priimti savo ribotumus, kurių turime kiekvienas).


Psichologo paslaugos gali apimti labai įvairius, galbūt ir aukščiau nepaminėtus sunkumus. Kreipkitės, ir pirmo susitikimo metu aptarsime Jūsų patiriamus sunkumus, lūkesčius psichologiniam ar psichoterapiniam darbui ir tinkamiausias pagalbos galimybes.


Psichologinis konsultavimas, psichoterapija

Apie ką yra psichologinės konsultacijos/ psichoterapija?

Laikausi požiūrio, kad bazinis žmogaus jausmas apie pasaulį susiformuoja labai anksti, žmogui tik vystantis, o užaugus problemų atsiranda tada, kai mūsų aplinka pasikeičia, o požiūris į pasaulį nepakinta. Liekame įsikibę į senuosius elgesio būdus, kurie naujoms situacijoms jau nebetinka. Čia gali padėti psichologas – nuodugniai išsiaiškinti, kaip turimos nuostatos daro įtaką Jūsų savijautai, santykiams bei priimamiems sprendimams ir kartu su Jumis ieškoti naujų būdų sunkumams spręsti. Psichologas prie Jūsų vidinio pasaulio prisiliečia tiek, kiek Jūs jam leidžiate – paiso Jūsų tempo, gerbia Jūsų atvirumą, klausosi, išgirsta. Tapti iš tiesų atviru su kitu žmogumi ir iki galo nuoširdžiu su savimi, gali būti ilgas ir sunkus kelias, tačiau tai investicija į save – laisvesnį, autentiškesnį, sąmoningesnį.   

Kas vyksta susitikimų metu?

Susitikimai paprastai vyksta kartą per savaitę, jų trukmė 50 min. Pokalbio metu gilinamasi į klientui aktualias problemas, siekiant jo patyrime pastebėti pasikartojimus. Kiekvienas iš mūsų turi įprastus ir sau būdingus elgesio ar mąstymo būdus, kurie ne visada mums padeda sėkmingai funkcionuoti kasdienybėje (pvz., kelia sunkumų santykiuose, ar sąlygoja sunkių jausmų atsiradimą, su kuriais sunku susitvarkyti – nerimą, prislėgtumą ir kt.). Pirmoji konsultacijų užduotis – atpažinti minėtus pasikartojimus. Antroji – ieškoti naujų būdų senoms problemoms spręsti. Ką daro klientas? Darbo metu svarbiausia yra kliento atvirumas ir noras tyrinėti tai, kas vyksta jo viduje. Klientas yra skatinamas sakyti viską, kas ateina į galvą (tai gali būti sapnai, prisiminimai, kasdieniai įvykiai, ateities planai ir t.t.). Toks bendravimo būdas padeda specialistui ir klientui pasiekti svarbią „medžiagą“, kuri ir yra tyrinėjama psichologinių konsultacijų arba psichoterapijos metu.   

Ką daro psichologas/ psichoterapeutas?

Pokalbio metu psichologas/ psichoterapeutas įdėmiai Jūsų klausosi ir kartkartėmis užduoda klausimus ar išsako komentarus. Siekiama parodyti žmogui tai, ko jis pats savyje nepastebi – gal tai prieštaravimas tarp žodžių ir veiksmų, gal koks nepastebimas lūkestis kitų atžvilgiu, o gal jausmas, kurio iki šiol savyje neatpažinote, nors ilgai ir sunkiai nešiojotės savyje...  

Kodėl psichologas/ psichoterapeutas vis atkreipia dėmesį į savo ir kliento santykį?

Santykiai su specialistu yra atspindys to, kaip mes kuriame santykius su kitais svarbiais žmonėmis savo gyvenime. Klientas, tiek gyvendamas savo gyvenimą, tiek būdamas pas specialistą kabinete, yra tas pats žmogus. Todėl į šį santykį jis neišvengiamai atneša savo nuostatas, vertybes ir ankstesnių santykių patirtį. Tuo tarpu psichologas/ psichoterapeutas siekia būti neutralus (suteikia labai nedaug asmeninės informacijos apie save, nesidalina savo patyrimu), taip sudarydamas galimybę išryškėti kliento asmeniniam patyrimui. Tyrinėdami šį santykį turime puikią galimybę „gyvai“ stebėti, kokie yra įprasti kliento buvimo santykiuose būdai. Trumpiau tariant – ir šiame santykyje neišvengiamai atsispindi pasikartojimai, kuriuos ir siekiame atpažinti.  

Kiek laiko trunka psichologinis konsultavimas/ psichoterapija?

Dažniausiai darbas neturi tikslios, iš anksto numatytos pabaigos ir yra baigiamas tada, kai klientas pasiekia darbo pradžioje išsikeltų tikslų. Psichologinis konsultavimas paprastai yra trumpesnis, nes daugiau orientuojamasi į vieną konkrečią problemą. Jis gali trukti maždaug pusmetį ar metus. Tuo tarpu psichoterapija yra orientuota į asmenybės pokyčius, kuriems gali prireikti nemažai laiko. Todėl čia trukmė jau gali būti skaičiuojama metais.Individualios psichologinės konsultacijos Vilniuje teikiamos žmonėms, turintiems įvairių emocinių sunkumų.